Circulair water Chemelot

Om ervoor te zorgen dat Chemelot ook op het gebied van waterhuishouding de meest duurzame en veilige chemische site van Europa wordt, is onder de vlag van Brightsite het programma ‘Circulair water voor Chemelot’ gestart. Het uiteindelijke doel is een nullozing in 2050. Een consortium bestaande uit WML, WBL, USG en Sitech Services brengt kennis en het eigen netwerk in.

Oppervlaktewatersysteem

Chemelot heeft, vanwege de omvang van de site en het gebruik van water in de diverse processen, een behoorlijke impact op het oppervlaktewatersysteem van Limburg. Een derde van het water dat uit het Julianakanaal wordt gehaald gaat verloren tijdens gebruik, met name door verdamping. De rest wordt gezuiverd in de Integrale Afvalwater Zuiveringsinstallatie (IAZI) en geloosd op de Maas via een zijtak van de Ur.

Kennis en netwerk

Op Nederlandse schaal drinken liefst vier miljoen mensen kraanwater dat gemaakt is van Maaswater. WML en de drinkwaterbedrijven benedenstrooms van Limburg hebben een groot belang in een zo schoon mogelijke Maas. Maar niet alleen de kwaliteit is een zorgpunt voor de drinkwatervoorziening, drie opeenvolgende droge zomers hebben aangetoond dat er een mismatch is tussen de beschikbaarheid van water en het watergebruik. Een verduurzaming van het Limburgse watersysteem is hard nodig. WML en Waterschapsbedrijf Limburg brengen dan ook graag hun kennis en netwerk in het programma Circulair water voor Chemelot in.