Maaswater geschikt houden als bron voor drinkwater

De droge zomer van 2020 legt andermaal de kwaliteit van Maaswater als drinkwaterbron onder het vergrootglas. Bij een lage afvoer in droge periodes worden de opkomende stoffen in de Maas veel minder verdund. Dit zijn stoffen waar nog geen (wettelijke) normen voor bestaan of waarvan de schadelijkheid nog niet is vastgesteld. Ook is de Maas bij laag water extra gevoelig voor incidenten, de zogenaamde ‘puntlozingen’.

Aanpak aan de bron

Tot grote problemen voor de drinkwaterproductie leidde dat niet in 2020. Er waren niet meer innamestops dan in vorige jaren. Toch kijken de drinkwaterbedrijven met argusogen naar de kwaliteit van het Maaswater. Niet verwonderlijk nu zeven miljoen mensen in Nederland en België voor hun drinkwater (mede) afhankelijk zijn van de Maas. Samen met RIWA-Maas, een samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven uit Nederland en België, pleit WML voor een aanpak aan de bron. Als vervuilende stoffen niet in het milieu terecht komen, hoeven ze er bij de drinkwaterzuivering ook niet uit te worden gehaald. Maarten van der Ploeg van RIWA-Maas in de jaarrapportage: 'Om de waterkwaliteit van de Maas goed te kunnen bewaken is het essentieel om te weten wat er in de rivier terecht komt, en waar. Dat betekent dat lozingsvergunningen op de rivier actueel, compleet en publiek toegankelijk moeten zijn. Dat is nu veelal niet het geval. Om grip te krijgen op opkomende stoffen, pleit RIWA voor meer internationale samenwerking: uitwisseling van informatie, leren van elkaars ervaringen in het stroomgebied en - uiteindelijk - grensoverschrijdende bronbescherming.’


Schone Maaswaterketen, een samenwerking tussen drinkwaterbedrijven, waterschappen en het Rijk, vernieuwde onlangs de Atlas voor een schone Maas. Die laat binnen het stroomgebied van de Maas zien hoe de omgeving invloed heeft op de kwaliteit van de Maas. Door het samenbrengen van verschillende informatiestromen geeft de Atlas inzicht in de activiteiten en locaties die de waterkwaliteit in het stroomgebied negatief kunnen beïnvloeden. Het is daarmee een instrument dat nieuwe inzichten geeft en de dialoog en samenwerking om de waterkwaliteit van de Maas te beschermen stimuleert. Bekijk hier de Atlas voor een schone Maas.


Op lokale schaal hebben WML-medewerkers zich in 2020 lijfelijk én in hun vrije tijd ingezet voor een schonere Maas. Tijdens de jaarlijkse World Cleaunup Day organiseerde een groot aantal Limburgse bedrijven voor de eerste keer de Maas Cleanup. Gewapend met prikstokken en afvalzakken staken bewoners en bedrijven op zaterdag 19 september samen de handen uit de mouwen om de Maas en haar oevers plasticvrij te maken. De bedoeling is dat het in de toekomst niet bij deze ene dag blijft, maar dat hiermee een beweging start om ook de Maas(oevers) elke dag samen beter schoon te maken én houden.