Klimaatneutrale bedrijfsvoering

Op 1 januari 2015 startte het programma WML Klimaatneutraal. Hoofddoel is een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2020. Sinds de start heeft WML daarvoor flink ingezet op de reductie van de CO2-uitstoot en het opwekken van duurzame energie. We investeerden onder andere in zonne-energie en een waterkrachtturbine, keken kritisch naar het energieverbruik van onze gebouwen en de uitstoot van ons wagenpark en voerden het instrument CO2-beprijzing in. Hierbij wordt in relevante business cases rekening gehouden met de maatschappelijke kosten van de CO2- uitstoot, om duurzamere varianten in onze afwegingen beter te laten scoren. In het voorjaar van 2021 toetst een onafhankelijke partij of de inspanningen hun vruchten hebben afgeworpen en daarmee het programma afgesloten kan worden.

Windpark Ospeldijk

Centraal in de weg naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering staat Windpark Ospeldijk, volgens de laatste inzichten goed voor 60% van WML’s energiebehoefte vanaf 2021. Samen met de lokale energiecoöperatie Newecoop (die wordt ondersteund door coöperatie Zuidenwind) werkt WML vlakbij pompstation Ospel aan de bouw van vier windturbines in Ospeldijk (Nederweert). Twee daarvan zijn van WML en leveren naar verwachting zo’n 22,5 miljoen kWh stroom per jaar. Dat betekent niet alleen een substantiële reductie van de energierekening, maar het is vooral een belangrijke bijdrage in de klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Medio 2021

Vlak voor de zomer van 2020 werden de vergunningen voor Windpark Ospeldijk definitief, was de financiering geregeld en werd de bouw aanbesteed. De uitvoering begon eind augustus met het aanleggen van de stroomkabels voor de molens. Daarna zijn de funderingen, die bestaan uit 2600 m3 beton, gestort. Eind februari 2021 werd het inkoopstation aan de Vennedijk geplaatst. Daar wordt de opgewekte stroom via een schakelstation op het landelijke net gezet. Vanaf maart 2021 zijn de vier masten vanuit Antwerpen op transport gezet naar de bouwplaats. Gezien de grootte een hele logistieke operatie. De vier molens (hoogte 135 meter) zijn aangevoerd via het Kanaal Wessem-Nederweert. De twaalf wieken (lengte 74 meter) gingen op transport via de weg, dwars door de kern van Ospel. Als alles meezit, draaien de molens medio dit jaar hun eerste rondjes.