Iedereen heeft recht op water, maar het is niet gratis

Wel of niet afsluiten van wanbetalers; het blijft een ingewikkeld thema bij een eerste levensbehoefte als drinkwater. Formeel mag een drinkwaterbedrijf, in het belang van haar eigen bedrijfsvoering en de klanten die wél betalen, wanbetalers afsluiten van de drinkwatervoorziening. Maar dat willen we natuurlijk wel zorgvuldig doen. Daarom benadert WML wanbetalers met herinneringen en eigen incasseerders. Ook biedt WML, indien mogelijk of onder bepaalde voorwaarden, betalingsregelingen aan. Daarnaast werkt het bedrijf samen met derden zoals schuldhulpverlenende instanties en gemeenten. De gemeenten in Limburg en WML hebben dit neergelegd in een convenant.

Vroegsignalering

Met de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is de vroegsignalering van schulden sinds 1 januari 2021 een wettelijke taak voor de gemeente. Achterstand in het betalen van de drinkwaterrekening is voortaan één van de zes signalen op basis waarvan zij uit eigen beweging schuldhulpverlening kan aanbieden. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid juicht WML een intensiever contact hierover met gemeenten toe. Teneinde afsluiting en een verdere ophoping van openstaande waterrekeningen te voorkomen, treedt WML graag zo vroeg mogelijk in overleg. 

Pandemie

In het bijzondere coronajaar 2020 heeft de drinkwatersector afgesproken klanten niet af te sluiten van de drinkwatervoorziening. De betalingsverplichting voor het gebruikte drinkwater evenals bestaande betalingsverplichtingen, incasso- en/of schuldhulpverleningstrajecten blijven van kracht. WML gaat coulant om met klanten die in betalingsproblemen komen als gevolg van de pandemie.