Tarieven 2020-2021

Een gemiddeld huishouden (met een watergebruik van 105 m3 per jaar) betaalde in 2020 voor een heel jaar drinkwater van WML € 206,36. In 2021 wordt dat € 226,76.

Prijsverhoging

Aanleiding voor de prijsverhoging was een optelsom van ontwikkelingen, waaronder veranderingen in het financiële speelveld en de gevolgen hiervan voor de mogelijkheden van WML om financiering aan te trekken voor de noodzakelijke investeringen in de infrastructuur. Deze investeringen komen voort uit enerzijds de permanente investeringsopgave van WML om de drinkwatervoorziening in de provincie Limburg op peil en robuust te houden en anderzijds de toenemende investeringsnoodzaak om de effecten van klimaatverandering op het gebied van de beschikbaarheid van water, de stijgende drinkwatervraag, extreme pieken in de drinkwatervraag en een toename van verontreinigingen van waterbronnen met nieuwe schadelijke stoffen het hoofd te kunnen bieden.De leveranciers hiervan (commerciële banken) hanteren strengere normen dan die voorheen golden voor het verstrekken van leningen aan drinkwaterbedrijven. Ook moeten drinkwaterbedrijven in hun tariefbeleid rekening houden met overheidsregels. Zo stelt de overheid een limiet aan hoeveel vermogenskosten een drinkwaterbedrijf mag verwerken in zijn tarieven: de WACC-limiet. Als deze té scherp wordt gesteld, komt een drinkwaterbedrijf klem te zitten tussen de eisen die de banken stellen en het voldoen aan de limiet. 

Herijking financieel beleid

Het leidde in 2020 tot een herijking van het financieel beleid. Hoofddoel daarvan is om zo snel mogelijk de financierbaarheid van WML in het algemeen en de voorziene noodzakelijke investeringen voor de komende jaren opnieuw te borgen. Ondanks dat WML het investeringsprogramma en de planning daarvan bijstelde en haar bedrijfskosten verlaagde, bleek het toch noodzakelijk het tarief in 2021 –na een lange periode waarin de tarieven stabiel bleven of juist daalden- te verhogen. 

De aandeelhouders van WML stellen elk jaar in november de tarieven voor het volgende jaar vast. Omdat zij vooraf bestuurlijk en ambtelijk uitvoerig geïnformeerd en betrokken waren bij de materie, was er in november 2020 brede steun voor de tariefsverhoging in 2021.