Corona en de drinkwatervoorziening

Een van WML's belangrijkste doelen is het 24/7 leveren van betrouwbaar drinkwater. Een doelstelling die in tijden van crisis onder druk kan komen te staan. Gelukkig werd al snel aan het begin van de pandemie duidelijk dat het coronavirus zich niet via het drinkwater kan verspreiden. Maar het is niet verwonderlijk dat de coronacrisis de interne WML-organisatie danig op de proef stelde en veel vroeg van haar flexibiliteit en veerkracht. Tot nog toe doorstond WML die proef en had de Limburgse drinkwatervoorziening dan ook weinig tot niets te lijden van de pandemie. 

Continuïteit

Op het gevaar van personeelsuitval zijn drinkwaterbedrijven altijd al voorbereid. In de continuïteitsplannen staan maatregelen om de verspreiding van een virus in de organisatie te voorkomen, maar ook maatregelen wanneer een virus daadwerkelijk tot personeelsuitval leidt. Door de volautomatische procesvoering, mogelijkheid van telewerken, eigen noodstroomvoorziening en voorraden hulpstoffen, konden de drinkwaterbedrijven daarom ook bij deze pandemie de continuïteit van de drinkwaterlevering garanderen.

Reisbewegingen en contacten

Om reisbewegingen en contacten met klanten zoveel mogelijk te voorkomen, stelde WML alle niet-direct noodzakelijke werkzaamheden uit. Dit gold voor het wisselen van watermeters, oplossen van niet-urgente storingen, controleren van brandkranen en het na de winterstop weer aansluiten van de openbare watertaps. Toen mensen er na de versoepeling van de coronamaatregelen medio juni weer meer op uit konden, heeft WML de watertaps alsnog aangesloten.